پفک

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ضرر چیپس و پفک برای کودکان


  چيپس و پفك یک متخصص تغذیه گفت: نمک موجود در چیپس و پفک، مزاج کودکان را به سمت مواد غذایی پرنمک سوق می دهند. دکتر قوام…