پستان

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

چرا تخمدان تنبل میشود؟


کم‌ کاری تخمدان از بیماری‌ های مشهور در خانمها است که بیشتر به دلیل ارثی بودن در فامیل (خواهر، مادر، عمه، خاله و…) رخ میدهد. عمده ترین…