پرخوری

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

هفت دلیل غافل کننده برای چاقی


سالیان درازی است که پزشکان در مورد چاق شدن روز افزون کودکان آمریکایی هشدار می‌دهند، اما اکنون در این واقعیت تغییراتی پیش آمده و برای نخستین بار…