پدید آوری پهپاد کشاورزی

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

پدید آوری پهپاد کشاورزی با قابلیت پرواز بیش از 30دقیقه


یک شرکت هلندی به نام درون فورآرگو (Drone4Agro)، پهپادی منحصر به فرد برای کشاورزی تولید کرده که محدودیت ۳۰ دقیقه ای پرواز به علت اتمام سریع شارژ…