پایگاه

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ساخت صفحه‌ نمایش‌ OLED با موی انسان


بشر همواره به دنبال استفاده از منابع پایدارتر بوده است و در همین راستا پژوهشگران «دانشگاه فناوری کوئینزلند (QUT)» از یک نمونه غیر معمول از مواد بهره…