«شریل سندبرگ

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

توییتر و فیسبوک این هفته به تهمت سانسور محتوا مورد بازخواست قرار می‌گیرند


مدیرعامل فیسبوک، مارک زاکربرگ و مدیرعامل توییتر، جک دورسی سه شنبه هفته جاری در یک جلسه مجازی در سنا مورد بازخواست قرار می‌گیرند، البته این بار یکی…