شرکت Kratos

1مطلب موجود می باشد.
علمی

آزمایش پهپاد والکری بدون سرنشین توسط آمریکا موفقیت آمیز بود