شرکت‌های شروع به فعالیت در صنعت بازی

1مطلب موجود می باشد.
کسب و کار

عربستان میخواهد برای تنوع بخشیدن به اقتصادش، 38 میلیارد دلار روی بازی‌های الکترونیکی سرمایه‌گذاری کند