سه نسخه مختلف مازراتی

1مطلب موجود می باشد.
خودرو

مازراتی گرن توریسمو با موتور برقی در تاریخ قدرتمندترین خودرو شوالیه ایتالیا تعیین شد