سلاح مرگبار

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

پلیس سانفرانسیسکو به دنبال به‌کارگیری سلاح مرگبار در ربات‌ها‌