سلاح لیزری آلمان

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

دفاع در برابر پهپاد ها توسط نیروی دریایی آلمان با استفاده از سلاح لیزری