سرویس جدید توییتر بلو

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

ایلان ماسک: در دسترس قرار گرفتن سرویس بلو در تاریخ 8آذر ماه در توییتر محقق می شود


یونترنت
جم یونترنت
اکانت
فروشنده شو
تماس با ما