سرطان کبد

1مطلب موجود می باشد.
علمی

مصرف بیش از حده فیبر تصفیه شده میتواند خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش دهد