سازمان ملل متحد

2مطلب موجود می باشد.
علمی

اخطار محققان: زبان‌های بومی و اطلاعات ارزشمندشان در حال منهدم شدن هستند


پاسخ تعدادی از سوالات چند صد ساله در مورد طبیعت، مهاجرت انسان، اختراعات و تغییرات زیست محیطی در زبان‌های نادر و محلی نهفته است، اما آمارهای سازمان…

تکنولوژی

آسیب‌پذیری در سیستم سازمان ملل متحد اطلاعات بیشتر از ۱۰۰ هزار کارمند را آشکارا کرد


محققان امنیتی با شبیه‌سازی یک حمله سایبری موفق به کشف حفره امنیتی در سیستم‌های سازمان ملل متحد شده و به جزئیات بیش از ۱۰۰ هزار نفر از…