ساخت مدار یونی با الهام از مغز

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

دانشمندان با الگو برداری از مغز انسان ها مدار جدیدی مبتنی بر آب ساختند که این تحولی در دنیای رایانش است