رخ

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

همه چیز درمورد عمل بینی گوشتی


اگر بینی شما گوشتی است و قصد انجام عمل زیبایی بینی را دارید، حتماً تاکنون با نظرات مختلفی در مورد تصمیمتان مواجه شده‌اید. این نظرات معمولاً منفی…