ربات میکروسکوپی

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

ربات های میکروسکوپی در کمترین زمان در بدن انسان ها جولان می دهند


محققان موفق به ساخت ربات‌ها‌ی میکروسکوپی شده‌اند که می‌توانند با کمک پاهای بسیار کوچک خود و همچنین فناوری لیزر در بدن انسان‌ها‌ حرکت کنند. امروزه می‌توان به…