راهکار تیک تاک برای فرار از مسدود شدن

1مطلب موجود می باشد.
تیک تاک

راهکار تیک تاک برای فرار از مسدود شدن در آمریکا


به نظر تیک تاک عزم خود را برای اثبات عدم ارتباط خود با کشور چین جزم کرده است. طبق آخرین گزارش‌ها، شرکت بایت‌دنس، مالک تیک تاک، قصد…