دیسک

2مطلب موجود می باشد.
پژشکی

لیزر دیسک کمر


بیرون‌زدگی دیسک کمر از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به کلینیک‌های جراحی مغز و اعصاب است. ستون فقرات کمری با پنج مهره که محدوده حرکتی زیادی دارند و…

پژشکی

کمک درد صبحگاهی


اغلب بیدار شدن با کمردرد می‌تواند نشان‌دهنده وجود مشکلی در وضعیت خواب شخص، نوع بالش و تشک باشد. با این وجود، کمردرد صبحگاهی می‌تواند نشانه بیماری نیز…