دیسک کمر

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

ورزش برای دیسک کمر


ورزش برای دیسک کمر تخمین زده می‌شود که بیش از 75% ما در مرحله‌ای از زندگی دچار گونه‌ای گردن درد یا کمر درد خواهیم شد. اغلب کمر…