دوش گرفتن

2مطلب موجود می باشد.
پژشکی

برای موها حمام کردن با آب سرد بهتر از آب گرم است؟


هرچند که بدنمان دوش سرد را دوست ندارد و ترجیح می دهیم زیر دوش آب گرم حمام کنیم تا آب سرد، اما آب سرد برای موها بهتر…

پژشکی

هر روز دوش گرفتن و عوارضهایش


عوارض جانبی بیش از حد حمام کردن و دوش گرفتن های مکرر عادت استحمام روزانه و دوش گرفتن به صورت مداوم خطراتی جبران ناپذیر برای سلامت و…