داده

1مطلب موجود می باشد.
امنیت

چین از استاندارد جهانی برای امنیت داده رونمایی کرده است


چین به منظور مقابله با برنامه آمریکا برای حذف فناوری‌های چینی از زیرساخت‌های مخابراتی کشورها، از طرح بین المللی امنیت داده رونمایی کرد. «وانگ یی» وزیر امور…