خودایمنی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ریزش مو


اگر متوجه شده اید موهایتان در یک یا چند قسمت از سرتان دچار ریزش شدید شده است به پزشک مراجعه کنید، چون ریزش موی شدید، مسئله ای…