خوابیدن

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

چرا کمر درد میگیریم؟


آیا از کمردردتان شکایت دارید؟ یا بیشتر روزها به خاطر کمر درد نمی توانید از تخت بیرون بیایید وکوچکترین حرکتی برایتان سخت است؟ بیشتر زنان کمردرد دارند،اما…