خط باک

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

معرفی کامل رشته ورزشی کبدی


معرفی کامل رشته ورزشی کبدی كبدی همان زو یك بازی ایرانی است. اصل و منشاء این بازی بومی و محلی است و این بازی نیاز به قدرت…