حوله

2مطلب موجود می باشد.
پژشکی

در هنگام کرونا به آرایشگاه نروید


آرایشگاه یکی از مکان های حساس است که عدم رعایت نکات بهداشتی در آن ممکن است به تشدید شیوع بیماری منجر شود، بنابراین بهتر است بدانیم که…

پژشکی

چندین وسیله خانگی که شمارا بیمار میکند


وسایل زیادی در خانه وجود دارد که حتی باکتری و میکروب‌های بیشتری نسبت به توالت دارند، زیرا ما نمی‌دانیم چقدر کثیف هستند و به همین دلیل مرتباً…