حالت کمر

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

زنان بعد از زایمان مراقب گودی کمر خود باشید


پیشنهاد ما به افراد خصوصا افرادی که در سن بارداری هستند کاهش وزن بخصوص بعد از زایمان است به اضافه انجام ورزش های کمک کننده برای نگهداری…