جنگنده گراولر

1مطلب موجود می باشد.
هوا فضا

سیستم جنگ الکترونیک اخلالگر نسل بعد برای جنگنده گراولر آماده شد


اخلالگر نسل بعد جدیدترین سیستم جنگ الکترونیک نیروی دریایی آمریکاست که قابلیتی بسیار شگفت انگیز و انقلابی دارد. جنگ الکترونک از مهم‌ترین ارکان درگیری در میدان‌های نبرد…