جنگلی

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

معرفی ورزش پارکور و فری رانینگ


*پارکور از زمانی که انسان نیاز به شکار کردن و شکار نشدن داشته، وجود داشته‌است. انسان‌ها به‌طور طبیعی گستره‌ای قابل توجه از حرکات و حالات ممکن را…