جذاب

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

کمیته ورزش های طبیعی در کویر


در کویر آسمان پر ستاره و سکوت کویر، موزاییک های شنی، کریستال های نمکی و شهر های خیالی از جمله مواردی است که در کویر های ایران…