جاسوسی

1مطلب موجود می باشد.
امنیت

شرکت چینی به جاسوسی از ۲.۴ میلیون نفر در سراسر دنیا خطابار شد


در شرایطی که روابط چین و آمریکا روزهای سخت خود را سپری می‌‌کند، یک شرکت چینی به جمع آوری داده‌های میلیون‌ها کاربر در کشورهای مختلف اعم از…