جاسوسی از ۲.۴ میلیون نفر در سراسر دنیا

1مطلب موجود می باشد.
امنیت

شرکت چینی به جاسوسی از ۲.۴ میلیون نفر در سراسر دنیا خطابار شد


در شرایطی که روابط چین و آمریکا روزهای سخت خود را سپری می‌‌کند، یک شرکت چینی به جمع آوری داده‌های میلیون‌ها کاربر در کشورهای مختلف اعم از…