تیک تا

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

تیک تاک شکایت کرد از ترامپ


تیک تاک تایید کرده که این شرکت از دولت ترامپ به خاطر دستور به جداشدن تیک‌تاک از شرکت مادر خود – بایت دنس – و اجبار به…