تیله بازی

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

معرفی تیله بازی


تیله‌بازی همان طور که از نامش روشن است با گوی‌هایی انجام می‌شود که به آن تیله می‌گویند. تیله مهره های درشتی است از جنس سنگ یا از…