تیروئید

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

خواص لیمو ترش


لیمو جز خوراکی‌های رایج در هر آشپزخانه‌ای است. لاف زدن لیمو می‌توانیم در پخت ماکول و یا درست کردن نوشیدنی استفاده کنیم. لیمو نه بی زن میوه‌ی…