توصیه

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

توصیه ورزشی


یادمه یکی از دوستام می خواست از امروز شروع کنه به ورزش کردن پس گفتم چند تا توصیه بهش کنم تا در گیر مشکلات نشه… 1.دوست عزیز…