تهمت

1مطلب موجود می باشد.
سامسونگ

تهمت های جدید بر علیه مدیر سامسونگ


دادستان های کره جنوبی رییس شرکت سامسونگ را به کلاهبرداری در حسابرسی و دستکاری در قیمت سهام در یک عملیات ادغام شرکتی متهم کرده اند. دادستان های…