تمرینات روحی

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

کیوکوشین


کیوکوشین یکی از سبک‌های کاراته آزاد است. این رشته توسط سوسایماسوتاتسو اویاما (۱۹۹۴–۱۹۲۳) استاد ژاپنی (کره‌ای تبار) هنرهای رزمی بنیان نهاده شد.[۱] محتویات ۱ نام ۲ مبارزه…