تست کرونا

1مطلب موجود می باشد.
منتخب سردبیر

تست کرونا برای چه کسانی ضروری است؟


«آیا همه افراد دارای علامت می‌توانند تست کرونا بدهند؟»،گفت: طبق آخرین دستورالعملی که در تیرماه ابلاغ شد وزارت بهداشت اعلام کرد از افراد در معرض خطر تست…