ترس

2مطلب موجود می باشد.
پژشکی

علائم آلزایمر


سیدحسین آقامیری، با اشاره به اینکه یکی از بارزترین نشانه های زوال عقل کاهش توانایی در انجام و تکمیل وظایف روزمره است، اظهار کرد: زوال عقل موضوعی…

پژشکی

چگونگی مقابله با ترس


ترس با شرایط ، همان ترسی است که بعضی از مردم زمانی که یک سگ را میبیند انگار غولی ترسناک را دیدهاند و برخی دیگر میتوانند این…