تراکم

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

این ویتامین ها برای استحکام استخوان کودکان ضروری اند


بیشتر حجم استخوان تا ۲۰ سالگی تشکیل می‌شود. از این رو توجه به سلامت و استحکام استخوان‌ها در سنین پایین اهمیت زیادی دارد.متخصصان معتقدند داشتن رژیم غذایی…