تاول

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

بیماری پروانه ای چیست؟


بیماری پروانه‌ای چیست؟ بیماری پروانه‌ای (EB: Epidermolysis Bullosa)، بیماری نادری است که موجب شکنندگی و تاول پوست می‌شود. تاول‌ها ممکن است در پاسخ به آسیب‌های جزئی، مانند…