تاریخچه ی ورزش

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

معرفی رشته ورزشی رزمی کاپوئرا‏


کاپوئرا( به پرتغالی:Capoeira) یک هنر رزمی برزیلی است که عناصری از رقص، اکروبات و موسیقی را ترکیب نموده و گاهی بعنوان یک بازي شناخته ميشود . تاریخچه…