بیهوشی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

لیزر دیسک کمر


بیرون‌زدگی دیسک کمر از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به کلینیک‌های جراحی مغز و اعصاب است. ستون فقرات کمری با پنج مهره که محدوده حرکتی زیادی دارند و…