بیداری

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

چاقی بر خواب تاثیر میگذارد


  چاقی می‌تواند بر کیفیت خواب اثر بگذارد و در دچار شدن به بیماری‌هایی مانند قطع تنفس حین خواب دخیل باشد. شخصی که دارای اضافه‌وزن است و…