بونیون

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

حرکات ورزشی برای از بین بردن قوز شست پا یا بونیون


بونیون زمانی رخ می دهد که بافت قاعده انگشت شست پا متورم شده و برامدگی بزرگی را کنار پا ایجاد کند. خوش بختانه اکثر بونیون ها احتیاج…