بند ناف

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

بند ناف کودکان چه فوایدی دارد؟


خون بند ناف دارای کاربردهای بسیاری زیادی است و می توان با این خون به بیماران تالاسمی و انواع سرطان های خونی کمک کرد. ولی با آگاهی…