بستر

2مطلب موجود می باشد.
پژشکی

این زخم ها باعث مرگ بیمار میشود


دکتر محمد رضوان در حاشیه برگزاری سمینار یک روزه مدیریت زخم در بیمارستان عرفان نیایش اظهار کرد: تعریف زخم، صدمه به بافت زنده پوست است و این…

پژشکی

کزاز


کزاز نوعی بیماری عفونی است که از طریق ورود نوعی باکتری به بدن ایجاد می‌شود. این باکتری در خاک، کودهای حیوانی و فلزات پوسیده بیشتر دیده می‌شود…