برند شاپ های هوآوی

1مطلب موجود می باشد.
شرکتها

گسترش پیدا کردن سبد محصولات هوآوی هم زمان با افزایش برند شاپ های این شرکت در ایران


یکی از روش‌های سنجش قدرت یک برند در بازار یک کشور، تعداد برندشاپ‌های آن شرکت در مقایسه با رقیبان و همچنین تنوع سبد محصولات است. در حالی…