برنامه شاد

1مطلب موجود می باشد.
اینترنت

تمدید طرح «شاد» برای سال تحصیلی جدید


کمتر از سه هفته به آغاز سال تحصیلی جدید مانده و دانش‎آموزان و معلمان خودشان را برای یک آموزش با سبک و سیاق جدید آماده می‎کنند. هرچند…